top of page
20210921_131925.jpg

Natuurlijk Marcel werkt in opdracht van:

Mijn opdrachtgevers: Klanten
logo zoergboerderij.jfif

Zorgboerderij 't Ham

Natuurlijk Marcel ondersteunt de familie van Asseldonk met de doorontwikkeling van hun zorgboerderij. Daarnaast denkt hij actief mee bij de inzet van hun brandrode runderen voor de begrazing van het Aadal. Waarbij de samenwerking wordt aangegaan met Waterschap Aa en Maas en gemeente Meierijstad.

Bosgroepen-Zuid-Nederland.jpg

Bosgroep Zuid-Nederland

Voor de Bosgroep Zuid Nederland voert Natuurlijk Marcel diverse opdrachten uit waaronder; begeleiding en toezicht van het maaionderhoud natuurterreinen in de gemeente Laarbeek; ecologische begeleiding tijdens de herstelmaatregelen van leembossen en vennen, projectleiding voorbereiding diverse ecologische verbindingszones en het voorbereiden van een GOB (subsidie) aanvraag.

Logo-Provincie-1530x852.png

Provincie Noord-Brabant

In opdracht van de provincie Noord-Brabant is Natuurlijk Marcel verantwoordelijk voor de ecologische begeleiding van de herstelmaatregelen Deurnesche Peel - Leegveld (Natura2000).

logo BL.jfif

Brabants Landschap

Natuurlijk Marcel werkt voor Brabants Landschap als projectleider bij de voorbereiding van natuurontwikkeling Tongelaar 'De Gagel en De Hoeven' te Mill.

Waterschap-De-Dommel-logo.jpg

Waterschap de Dommel

Voor waterschap de Dommel is Natuurlijk Marcel verantwoordelijk voor de ecologische begeleiding van herinrichting / beekherstel Groote Beerze in de gemeente Oirschot.

LOGO_ENGIE.jpg

ENGIE

ENGIE ontwikkelt in opdracht van waterschap Aa en Maas een zonneweide op de RWZI in Aarle-Rixtel. In verband met een dassenburcht en bijbehorend ecologisch werkprotocol hebben ze Natuurlijk Marcel gevraagd de werkzaamheden ecologisch te begeleiden.

20210601_081734.jpg

Melkveehouderij de Beemd

In opdracht van melkveehouderij de Beemd in Boekel heeft Natuurlijk Marcel een ecologische quickscan 'Wet natuurbescherming' en een nader onderzoek naar kleine marters uitgevoerd.

Zoogdiervereniging_1000x1000.jpg

Zoogdiervereniging

De bever is in Nederland met een opmars bezig. Een grote meerwaarde voor de biodiversiteit en variatie deze soort aanbrengt in het landschap. Keerzijde is dat de bever holen graaft en soms ook in waterkerende elementen. Natuurlijk Marcel ondersteunt de Zoogdiervereniging met het in beeld brengen van deze holen op kritische locaties waar mogelijk risico voor de openbare veiligheid ontstaat.

bottom of page